Det bedste af Radio24syv

Her highlighter vi løbende det vigtigste fra Radio24syvs sendeflade og redaktioner.

Lytteranmeldelser af Per Vers’ Find Mig Her

Radio24syv bad en hånd­fuld lyt­tere fra for­skel­lige dele af lan­det om, at skrive deres egen […]

Læs mere…

Radio24syv laver sæbeopera om eurokrisen

Radio24syvs inter­na­tio­nale maga­sin Glo­bus dæk­ker løbende euro-krisen og har blandt andet skabt soap-serien ”Fami­lien Euro” […]

Læs mere…

Gertruds klumme om formandsvalget i SF

Jeg havde egent­lig tænkt, at jeg ville skrive om, hvilke over­vej­el­ser jeg gjorde mig, da […]

Læs mere…

Michael Jeppesens båltale, Sankthans 2012

Michael Jep­pe­sen holdt bål­tale i Wee­kendtil­læg­get lør­dag den 23. juni 2012 i anled­ning af Sank­t­hans. […]

Læs mere…