• Du er her
  • Forside
  • Pressemeddelelser

Nyt satireprogram på Radio24syv; “Podcastland”

02/01/2017

Fra føl­je­to­nen “Serial” så dagens lys i okto­ber 2014 og frem til i dag, har […]

Nyt historieprogram på Radio24syv mellem jul og nytår: “Verdens Kedeligste Dag”

21/12/2016

Til­bage i 2010 prop­pede en gruppe viden­skabs­mænd, anført af for­ske­ren Wil­liam Tunstall-Pedoe, 300 mil­li­o­ner styk­ker […]

Repremiere på KINA SNAK på Radio24syv, med journalist Lene Winther som vært, på søndag d. 4 december.

01/12/2016

På søn­dag d. 4 decem­ber får Dan­marks ori­gi­nale pro­gram om Kina, kal­det KINA SNAK, repre­mi­ere […]

Nyt debatprogram på Radio24syv; “René ord for pengene”

06/10/2016

Et pro­gram hvor udø­vende kunst­nere dis­ku­te­rer poli­tik og sam­fund. Vært er René Fre­dens­borg. Vi ken­der […]

Henrik Qvortrup tager pause fra mediemagasinet Q&A

09/08/2016

Fra og med den 25. august, når rets­sa­gen om Se & Hør-sagen star­ter, erstat­tes Hen­rik […]

“NYHEDSTREKANTEN”; nyt morgenprogram på Radio24syv i juli måned

01/07/2016

Ingen af dem er jour­na­li­ster, men alli­ge­vel skal de beværte et nyheds­ba­se­ret mor­gen­pro­gram midt i […]

Pressemeddelelse: “Je Suis Jalving” – dagligt phone in program med Mikael Jalving på Radio24syv

30/06/2016

Mørke skyer træk­ker ind over Aften­lan­det i disse år: Finanskri­sen, flygt­ninge – og migrants­trøm­men (og […]

Ny Realityserie på Radio24syv; “Københavnermodellen” – Afradikalisering ved hjælp af improteater.

29/06/2016

Du ken­der Århus­mo­del­len? Altså model­len for hvor­dan soci­ale myn­dig­he­der og politi kan hjælpe til med […]

“ER DU SUNSHINE?” – nyt festligt sommerprogram på Radio24syv

28/06/2016

Fra og med man­dag d. 4 juli klok­ken 15.05 skruer Radio24syv helt op for som­me­ren […]

Nyt Videnskabsprogram på Radio24syv

13/06/2016

“24 Spørgs­mål til Pro­fes­soren” med Lone Frank som vært.  Da vi spurgte viden­skabsjour­na­list og ph.d. […]

Premiere på “Min Lille Hassan”, nyt samtaleprogram på Radio24syv med Hassan Preisler som vært

23/05/2016

Lør­dag d. 4 juni kl 18 debu­te­rer for­fat­ter og sku­e­spil­ler Has­san Prei­s­ler som radiovært på […]

Nyt ugentligt mediemagasin på Radio24syv, “Q&A” med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersson

19/04/2016

Q for Qvortrup og A for Ander­s­son. Med pro­gram­met “Q&A”, bevær­tet af de her­rer Hen­rik […]