Det bedste af Radio24syv

Her highlighter vi løbende det vigtigste fra Radio24syvs sendeflade og redaktioner.

DR brugte 70.000 licenskroner på at fragte korrespondent-hest til USA

Det kostede licen­sy­derne næsten 70.000 kro­ner at flytte DR-korrespondent Johan­nes Lang­kil­des hustrus hest fra Dan­mark […]

Læs mere…

Pape i kovending: Udenlandske fanger må alligevel gerne se tv

Søren Pape Poul­sen (K) lovede under valg­kam­pen, at uden­land­ske kri­mi­nelle ville miste deres pri­vil­e­gier i […]

Læs mere…

SKAM-skole invaderet af danske fans: Nu lukker de dørene

Unge dan­skere er i det sene­ste halve år val­far­tet til Oslo for at besøge de […]

Læs mere…

Dansk krigsskib på vej i kamp mod IS mangler vigtige missiler

Alle­rede inden fre­gat­ten Peter Wil­lemoes har for­ladt dansk far­vand for at bekæmpe Isla­misk Stat, er […]

Læs mere…

Kontanthjælpsloftet har ikke gjort flere hjemløse

Tusind­vis af fami­lier risi­ke­rer at blive hjem­løse på grund af rege­rin­gens kon­tant­hjælpsloft. Sådan lød advars­len […]

Læs mere…

Landets asylcentre kulegraves af Rigsrevisionen

Bli­ver lan­dets asyl­cen­tre dre­vet ordent­ligt? Det er Rigs­re­vi­sio­nen nu gået i gang med at under­søge, […]

Læs mere…

Udlændingestyrelsen svigter tilsyn med landets asylcentre

Udlæn­din­ge­sty­rel­sen har ikke under­søgt om lan­dets asyl­cen­tre sik­rer en tryg hver­dag for asylan­sø­gerne eller har […]

Læs mere…

Regeringen vil sende dansk krigsskib i kamp mod IS

Det er under to uger siden, at de dan­ske F-16 fly vendte til­bage til Dan­mark […]

Læs mere…

Berlingske-korrespondent afsløret i mere plagiat

Ber­ling­s­kes mel­le­møst­kor­re­spon­dent Allan Søren­sen har i mindst 14 til­fælde plagi­e­ret fra uden­land­ske medier i artik­ler, […]

Læs mere…

Borgmester truede ledere til at skjule asylproblemer

Asyl­sy­ste­met og de 11 asyl­cen­tre i Lan­geland Kom­mune var i august 2016 så tæt på […]

Læs mere…

Berlingske-korrespondent afsløret i citat-plagiat

Ber­ling­ske har beslut­tet at iværk­sætte en intern under­sø­gelse af mel­le­møst­kor­re­spon­dent Allan Søren­sens store pro­duk­tion af […]

Læs mere…

Vold, trusler og hærværk afsløret på endnu to børneasylcentre

Der har været tal­rige pro­ble­mer med både vold, trus­ler, våben­be­sid­delse og hær­værk på to asyl­cen­tre […]

Læs mere…