Det bedste af Radio24syv

Her highlighter vi løbende det vigtigste fra Radio24syvs sendeflade og redaktioner.

Irans ambassade i København: Danmark svigter os

De ansatte på den iran­ske ambas­sade i Køben­havn føler sig svig­tet af de dan­ske myn­dig­he­der […]

Læs mere…

DF rejser ny kritik af efterretningstjeneste

”Det er i bed­ste fald skre­vet med løs hånd. I vær­ste fald er det udtryk […]

Læs mere…

Venstre inviterer erhvervsfolk til hemmeligt møde på Marienborg

Ven­stre har i al for­tro­lig­hed invi­te­ret en udvalgt per­son­kreds til at blive med­lem­mer af par­tiets […]

Læs mere…

Thyra Franks plejehjem blev ikke overbetalt

Ple­je­hjem­met “Lotte” på Fre­de­riks­berg i Køben­havn, som Ældre­mi­ni­ster Thyra Frank (LA) var leder af fra […]

Læs mere…

PET og forsvaret i hemmeligt samarbejde på ubestemt tid

Mens ter­r­ortrus­len mod Dan­mark fort­sat er alvor­lig, har PET og for­sva­ret helt ekstra­or­di­nært ind­gået en […]

Læs mere…

IN ENGLISH: Russian tv crew offered money to youths in Sweden to cause trouble in front of camera

400 Swe­dish Krona for cau­sing “action” in front of the camera. That offer was alle­gedly […]

Læs mere…

Russisk tv-hold ville betale unge i Rinkeby for at lave ballade

Click here to read this story in Eng­lish. 400 kro­ner for at lave noget ”action” […]

Læs mere…

Beregning: Apple og Facebooks PSO-besparelse

Vedr. Radio24syvs histo­rie om Apple og Face­books bespa­relse på PSO-fjernelse.   Face­books elfor­brug: I 2015 […]

Læs mere…

Café Hack-lokationer risikerer bøder for lovbrud

Det er ikke kun radiopro­gram­met Café Hack, der har brudt mar­keds­fø­rings­lo­ven, når det har sendt […]

Læs mere…

Elitesoldater i rodet affære efter Christiania-drab

Tre af de 12 poli­ti­folk, som i sep­tem­ber sid­ste år under en aktion i Kastrup […]

Læs mere…

Konservative vil fordoble antallet af værnepligtige

”Flere vær­neplig­tige vil for­bedre den dan­ske sik­ker­hed.” Sådan siger den kon­ser­va­tive for­svarsord­fø­rer, Ras­mus Jar­lov, til […]

Læs mere…

Fængsel scanner indsatte efter fund af hjernetumor hos sexforbryder

En sex­for­bry­der i Her­sted­ve­ster Fængsel har fået kon­sta­te­ret hjer­ne­tu­mo­rer i for­bin­delse med den medi­cin­ske behand­ling, […]

Læs mere…